RISK FINANCE

Om mig

Jeg har arbejdet med pensions- og formuerådgivning
i mere end 40 år. De første 10 år som afdelingschef
i henholdsvis Baltica som blev til TRYG og sidst i
PFA Pension. De sidste 30 år som ejer/direktør af forsikringsmæglervirksomheden RISK Int. forsikringsmægler med speciale i firmapensioner og alternative investeringsmuligheder, herunder rådgivning af samarbejdende mæglerselskab.

I de sidste 5 år er mit fokus blevet rettet imod de investeringsmuligheder hverken banker eller pensionsselskaber rådgiver om. Ikke af ond vilje, men fordi de ikke har koncession eller politisk har fravalgt disse muligheder. Sidstnævnte formentlig fordi de ikke ser en profitabel forretning i rådgivning på dette område.
Ikke desto mindre giver netop denne rådgivning mulighed for at skabe værdifaste investeringer uanset økonomisk klima, hvilket er et stabiliserende aktiv at have i sin portefølje, hvad enten det drejer sig om Holding selskaber eller pensionsdepoter.

Erfaring

  • Ejendomsinvestering
  • Unoterede aktier
  • Pension

Kontakt mig nu!

    Dét er absolut min e-mail værd for mig. Jeg vil gerne vide mere!

    Dét er absolut min e-mail værd for mig. Jeg vil gerne vide mere!

    You have Successfully Subscribed!